Datasett: Covid-19 innlagde per helseføretak

Sammendrag

Kjelde :   https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19

Full tittel

Covid-19 innlagde per helseføretak

Undertittel

Andel pr 100 000 (3 dagers gjennomsnitt) og antall  (Kjelde: Helsedirektoratet)

Identifikasjonsnummer

SO15Corona

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.