Datasett: Utskrivingsklare liggedøgn Haraldsplass (fakturerbare)

Full tittel

Utskrivingsklare liggedøgn Haraldsplass  (fakturerbare)

Identifikasjonsnummer

S001HAR

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.