Datasett: Personskader behandla på sjukehus

Sammendrag

Antall pasienter med personskader (S00- T78) innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Dette gjelder altså bare innlagte pasienter, ikke poliklinisk behandlede skader. Utgangspunktet er pasientens botstedkommune, ikke skadested. (ref. FHI v/Steinar Bjørnæs). Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kontakter med spesialisthelsetjenesten er klassifisert etter ICD-10 kodeverket.  
 
Per 1000, standardisert = Antall per 1000 innbyggere* per år (andel), angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.    
*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet  

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH029Personskader

Full tittel

Personskader behandla på sjukehus

Undertittel

per 1000, standardisert        Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH029S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.