Datasett: Leseferdigheit - 5.klassingar

Sammendrag

Sammendrag
Andel 5. klassingar på lågast mestringsnivå i lesing, i prosent av alle 5.klassinger som tok nasjonale prøver. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).  
5.klassinger har tre mestringsnivåer der mestringsnivå 1 er lavest.  
Med utgangspunkt i poengsum, fordeles elevene på ulike mestringsnivåer. Rutine for fastsetting av poenggrenser er endret fra og med 2014 hvor poenggrensene nå settes før gjennomføring. Tidligere har poenggrensene blitt satt etter gjennomføringen ut ifra resultatene på nasjonalt nivå  
Nærare beskriving av indikator finn du her:  
<http://tinyurl.com/hs7zhe2>;  
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank  
Begrunning for val av indikator:  
En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. Det er også et nødvendig grunnlag for læring i de fleste fag.  
Lesing er en ferdighet som kan trenes opp, men for noen barn kan det kreve ekstra ressurser eller bruk av en annen metode for å holde tritt med klassekameratene i lesing. Likevel er det sånn at noen strever med lesevansker hele livet.  
Kilde: <https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/barnehage-og-skole/fakta-om-leseferdigheter/>;  
- Annonymisert

Full tittel

Leseferdigheit  - 5.klassingar

Undertittel

Andel prosent 5.klassingar med lågast meistringsnivå i lesing, standardiserte  Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Identifikasjonsnummer

FH038S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.