Datasett: Høgste fullførte utdanning

Sammendrag

Høgstfullførde utdanning prosentvis hos personar 16 år og over, prosent.  
 
Videregående skole nivå inkluderer påbygging til videregåande utdanning, som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole  
 
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.  
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.  
 
Kilde: SSB Tabell: 09429: Utdanningsnivå, etter kommune og kjønn (K) 1970 - 2017

Begrunning for val av indikator:  
Tal frå 2009 viser at menn med universitets- eller høgskuleutdanning kan forvente å leve 6 år lengre enn menn med grunnskole. For kvinner er forskjellen 5 år.

Full tittel

Høgste fullførte utdanning

Undertittel

Høgstfullførde utdanning prosentvis hos personar 16 år og over, prosent

Identifikasjonsnummer

FH009S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.