Datasett: Barnevernstiltak

Sammendrag

Tal i prosentl på barn med barnevernstiltak pr 31.12. Tala inkluderer både omsorgs- og hjelpetiltak.  

Tala er omrekna til prosent basert på tal frå SSB.  
(Prosent= (antal barnevernstiltak/ befolkning 0-18 år) *100 )  

Kilde: SSB, tabell 04443 <http://tinyurl.com/FH010Barnevern>;  
Sist oppdatert 2019

Full tittel

Barnevernstiltak

Undertittel

Barn med barnevernstiltak i prosent

Identifikasjonsnummer

FH010S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.