Datasett: type 2 diabetes

Sammendrag

Brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner (A10B) utlevert på resept til personer 30-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Legemidlene er klassifisert i henhold til ATC-systemet (Anatomisk, Terapeutisk, Kjemisk klassifikasjon).  
 
Per 1000, standardisert = Antall per 1000 innbyggere* per år (andel), angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.  

*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH019Diabetes2Legemiddel

Full tittel

type 2 diabetes

Undertittel

per 1000, standardisert        Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH019S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.