Datasett: Voldsomme dødsfall

Sammendrag

Antall døde i aldersgruppen per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder).   

Per 100 000, standardisert= Antall per 100 000 innbyggere* per år (rate), angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.  
*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.  
 
Følgende gruppe av dødsårsak (ICD-10) er presentert: Voldsomme dødsfall (V01-Y89), inkludert Ulykker (V01-X59). Omfatter senfølger i ICD-10-kodeverket.   
 
Les hele definisjonen på Kommunehelsastatistikkbank: http://tinyurl.com/FH045-Voldsomme-dodsfall

Full tittel

Voldsomme dødsfall

Undertittel

per 100 000, standardisert    Kilde: Kommunehelsa statistikkbank (http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH045S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.