Datasett: Muskel og Skjelett

Sammendrag

Antall unike personer (0-74 år) med muskel- og skjelettsjukdomar, ekskludert brudd og skader, (L01-L29, L70-71 og L82-99)  i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder). Kontakter med primærhelsetjenesten er klassifisert etter ICPC-kodeverket.  

Per 1000, standardisert= Antall per 1000 innbyggere* per år (andel), angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.  

*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.  

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH023MuskelSkjelettPrimar

Full tittel

Muskel og Skjelett

Undertittel

per 1000, standardisert  Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH023S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.