Datasett: Kols

Sammendrag

Brukere av legemidler mot KOLS og astma (R03 unntatt R03CA) utlevert på resept til personer 45-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Legemidlene er klassifisert i henhold til ATC-systemet (Anatomisk, Terapeutisk, Kjemisk klassifikasjon).  
 
Per 1000, standardisert = Antall per 1000 innbyggere* per år (andel), angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.  
*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH020KOLS-legemiddel

Full tittel

Kols

Undertittel

Per 1000, standardisert     Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH020S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.