Datasett: Døde av Kreft 0-74 år

Sammendrag

Antall døde av kreft (C00-C97) i aldersgruppen 0-74 år.  Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder).  

Per 100 000, standardisert = Antall per 100 000 innbyggere* per år (rate), angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.
*Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.  
 
Lungekreft (C32-C34), prostatakreft (C61) og brystkreft (C50) inngår i tallene, men vises ikke kvar for seg fordi tallene er så små at de er anonymisert på kommune og fylkesnivå.
Dødsårsakene er klassifisert etter ICD-10 kodeverket.
 
Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/goj8ndw

Full tittel

Døde av Kreft 0-74 år

Undertittel

per 100 000, standardisert             Kilde: Kommunehelsa statistikkbank (http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH018S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.