Datasett: Bruk av psykofarmaka

Sammendrag

Brukere av legemiddel mot psykiske lidelser inkl. sovemidler (N05A, N05B, N05C, N06A), utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Legemidlene er klassifisert i henhold til ATC-systemet (Anatomisk, Terapeutisk, Kjemisk klassifikasjon).   
Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).  

Per 1000, standardisert = Antall per 1000 innbyggere* per år (andel), angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning. *Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet.  

Statistikken er delt i to undergrupper;
-Midler ved psykiske lidelser (N05A,N06A)   
-Sovemidler og beroligende midler (N05B,N05C)

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH012Psykofarmaka

Full tittel

Bruk av psykofarmaka

Undertittel

Per 1000, standardisert     Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH012S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.