Datasett: Overvekt Gravide

Sammendrag

Andel kvinner med overvekt inkludert fedme i prosent av alle fødende kvinner med høyde- og vektopplysninger fra første svangerskapskontroll. Overvekt inkl. fedme regnes som KMI over eller lik 25 kg/m2. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).  
Andel (prosent, standardisert) = Prosentandel, angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder, og standardisert for alderssammensetning.  
Dataene hentes fra skjemaet "Melding om fødsel".  
Intensjonen er at opplysninger om mors høyde og vekt hentes fra «Helsekort for gravide» og benyttes i «Melding om fødsel». Det antas at noen fødeinstitusjoner kun benytter informasjon fra «Helsekort for gravide» mens andre supplerer ved å spørre den fødende. Medisinsk fødselsregister kjenner ikke omfanget av de ulike praksisene eller kombinasjonene av disse.  
Høyde og vekt er selvrapportert.  
 Gravide ønsker normalt en best mulig helsefaglig oppfølging av svangerskapet, og de har derfor en egeninteresse av at informasjon om høyde og vekt er mest mulig korrekt og komplett. Informasjonen registreres i tillegg av helsepersonell som har personlig kontakt med den gravide (de ser og snakker med dem). Kvaliteten på høyde- og vektdataene er derfor antakelig god selv om de i utgangspunktet er selvrapporterte. De gravide veies også rutinemessig på svangerskapskontrollene og på fødeavdelingen.  
Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: http://tinyurl.com/FH032Overvekt-gravide

Full tittel

Overvekt Gravide

Undertittel

Andel (prosent) med KMI over eller lik 25 kg/m², standardisert     Kilde: Kommunehelsa statistikkbank   ( http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH032S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.