Datasett: Vaksinasjonsdekning

Sammendrag

Sammendrag
Andelen barn som er fullvaksinerte mot henholdsvis meslinger, kusma, røde hunder, MMR (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder), kikhoste, difteri, stivkrampe, polio og Haemophilus influenzae type B (Hib) og pneumokokk ved henholdsvis 2 og 9 års alder, i prosent av alle barn i aldersgruppen 2 år og 9 år. Statistikken viser 5 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 5-årsperioder).  
Å være fullvaksinert mot en gitt sykdom ved en gitt alder, vil si at barnet har fått de vaksinedosene som barnets alder tilsier til anbefalt tid.  
Vaksine mot Hib følger 3-dose regime og skal gis i første leveår. Dekningstall for Hib oppgis derfor kun for 2-åringer da disse vaksinene ikke følger anbefalt vaksinasjonsregime dersom vaksinering starter etter fylte 2 år.  
 
Beskrivelse av vaksinasjonsdekning omfatter vaksiner mot flere sykdommer. Vaksine mot følgende sykdommer er tatt med:  
Difteri  
Stivkrampe  
Kikhoste  
Poliomyelitt  
Hib: Haemophilus influenzae type B (for 2-åringer)  
Pneumokokk (for 2-åringer)  
Meslinger  
Kusma  
Røde hunder  
Meslinger, kusma og røde hunder (MMR)  

HPV-infeksjon kommer inn i statistikken når data for 2017 foreligger - da har vi grunnlag for 5-årig gjennomsnitt.  

For årganger frem til og med 2011 er statistikken basert på tall for 6-åringer. De vises her som 9-åringer. Det er ingen vaksinasjon mellom 6 og 9 års alder, og vaksinasjonsstatus for 6-åringer før 2012 kan derfor sammenlignes med vaksinasjonsstatus hos 9-åringer fra 2012.  

Fra og med 2009-2013-årgangen vises dekningsstatstikken etter sykdom og ikke per vaksine. Statistikk for MMR-vaksinasjon finnes derfor kun frem til og med 2008-2012. Dekning oppgis for enkeltkomponentene meslinger, kusma, røde hunder fra og med 2009-2013. Variasjonen mellom de tre er minimal.  

Tidligere ble manglende data behandlet som «missing» og dermed ikke telt med i det femårige gjennomsnittet. Fra og med april 2017 regnes disse som 0. Noen tall vil derfor avvike fra det som tidligere har vært publisert her i statistikkbanken.  

Tidligere publiserte tall for difteri- og stivkrampe-vaksine for 2-åringer for årgangene 2009-2013, 2010-2014 og 2011-2015 manglet tall for 2013. Fra og med april 2017 inkluderer disse periodene også tall for 2013.  

Les hele definisjonen på Kommunehelsa statistikkbank: <http://tinyurl.com/FH036-Vaksinasjonsdekning>;

Full tittel

Vaksinasjonsdekning

Undertittel

Andel(%) fullvaksinerte barn av alle barn i aldersgruppen 2 år og 9 år          Kilde:  Kommunehelsa statistikkbank   (http://khs.fhi.no)

Identifikasjonsnummer

FH036S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.