Datasett: KOSTRA: Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Rogaland

Sammendrag

Namn på indikator:

Legetimar sjukeheim

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

 

Skildring av indikatoren:

Talmateriale og skildring av indikatoren er henta frå: kostra tabell 04905.

«Indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem"

Definisjon på sida til SSB: https://www.ssb.no/statistikkbanken/vardok/vardok.asp?id=20215&maintable=Kostra2K1616F1Ko&contents=CRC2170214366&VarText=Legetimer+pr%2E+uke+pr%2E+beboer+i+sykehjem&tilbake=1&planguage=0

 

Grunngjeving for val av indikator:  

Noko av intensjonen med Samhandlingsreforma er at helsetenestene skal flyttast nærmare der folk bur, dvs ut frå sjukehus til kommunale tilbod. Kommunane får fleire oppgåver, og det kan verte eit behov for å styrke legetenesta ved kommunale institusjonar. Indikatoren er implementert med tanke på å vise om det skjer slike endringar.  

 

Oppdatering:

Årleg  

 

Kjelder:  

http://www.ssb.no/kostra/  

Kostra tabell 04905. Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem.

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?subjectcode=&ProductId=&MainTable=Kostra2KFPleieog&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=helse&KortNavnWeb=pleie&StatVariant=&checked=true

Full tittel

KOSTRA: Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Rogaland

Undertittel

Kjelde: SSB.no Tabell:04905 (talla er sist henta frå SSB i  mars 2018)

Identifikasjonsnummer

K005-Rogaland

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.