Datasett: Trafikkulykker skadde og døde

Sammendrag

Trafikkulykker: skadde og døde.  
Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.
Personer: Personer innblandet i ulykker med personskade.  
Annen enhet: Kjøretøy innblandet i ulykker med personskade.  
Skadegrad: Omfatter gruppene drept, meget alvorlig skadd, alvorlig skadd og lettere skadd. ( Personer drept i veitrafikkulykke som følge av selvmord, er ikke med.)

årligRate1000 = års rate pr 1000 innbyggere.
Skadde og døde = summert tall i hele perioden.  

Statistikken tar utgangspunkt i ulykkessted.  
 
Kjelde: Statistisk sentralbyrå  http://ssb.no
Tabell: 10209: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (K)  
https://www.ssb.no/statbank/table/10209/

Full tittel

Trafikkulykker  skadde og døde

Undertittel

Kjelde: SSB

Identifikasjonsnummer

FH028S-OPTID4

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.