Ny rapporteringsløysing for Samhandlingsbarometeret kjem på nyåret

Den nye løysinga for Samhandlingsbarometeret er utvikla i ny teknologi og har ny layout.

Teknologien som er nytta som presentasjonsverktøy fram til i dag er blitt forelda, og vert ikkje utvikla vidare av dei som eig programmet.

I arbeidet med løysinga har det ikkje vore rom for å oppdaterte data i eksisterande Samhandlingsbarometer. Difor er portalen nå lagt ned.

Det nye Samhandlingsbarometeret si opningssida vil sjå slik ut:

Nye Samhandlingsbarometeret

Har du behov for data, og/eller har spørsmål om Samhandlingsbarometeret, send oss ein e-post til samhandling@helse-forde.no